[1]
A. Colom Jaén, «Gemma Cairó i Céspedes (coord.); Ramon Franquesa et al. Economia mundial. Desconstruint el capitalisme global», REC, vol. 1, n.º 27, pp. 136–138, jun. 2021.