[1]
D. Guerrero, «Nota bibliográfica sobre Oskar Lange: un breve comentario al texto de Barceló sobre Lange», REC, vol. 1, n.º 25, pp. 179–182, jun. 2021.