(1)
Roca Jusmet, J. Tim Jackson; Postcreixement. La Vida després Del Capitalisme (2022). . REC 2023, 192-194.